เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง และ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ โดย นายบรรจง ยางยืน นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า และ ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี ปลัดเทศบาล ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่จะถึงนี้ (เปิดดู 71)

ภาพกิจกรรม