เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

การประชุมสภาสมัยสามัญที่๑ ประจำปี ๒๕๖๔ "การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า" (เปิดดู 23)

ภาพกิจกรรม