เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลจันจว้าร่วมกับกรมประมง และอำเภอแม่จัน ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ตามโครงการอบรมการประมงพื้นบ้านและวันประมงแห่งชาติ(21 กันยา (เปิดดู 937)

วันนี้ (15 กันยายน 2559) เทศบาลตำบลจันจว้าร่วมกับกรมประมง และอำเภอแม่จัน ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ตามโครงการอบรมการประมงพื้นบ้านและวันประมงแห่งชาติ(21 กันยายน 2559) โดย พ.อ. บัญชา ดุริยพันธ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 จังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ หน่วยงานส่วนราชการในพื้นที่ ประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างล้นหลาม

ภาพกิจกรรม