เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลจันจว้า โดยนายบรรจง ยางยืน นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า และ ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี ปลัดเทศบาล ร่วมงานฉลองสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศ เจ้าอาวาสชั้นโท พระครูพิสัยพนารักษ์เจ้าอาวาสวัดป่าสักหลวง ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (เปิดดู 244)

ภาพกิจกรรม