เทศบาลตำบลจันจว้า

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลจันจว้า โดยนายบรรจง ยางยืน นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี ปลัดเทศบาล ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 และแนวทางการปฏิบัติงาน แก่พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้างเทศบาลตำบลจันจว้า ในการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมเทศบาลประสานมิตร (เปิดดู 190)

ภาพกิจกรรม