เทศบาลตำบลจันจว้า

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

บรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลจันจว้า วันที่ 2 ณ หอประชุมเทศบาลประสานมิตร (เปิดดู 77)

ภาพกิจกรรม