เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลจันจว้า ดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ ประจำปี 2563 โดยนายณัฐวุฒิ ประวัง รองนายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า ประธานเปิดโครงการฯ นางนิรุชา ซาวคำเขตต์หัวหน้าสำนักปลัด กล่าวรายงานฯ ณ หอประชุมบ้านห้วยน้ำรากหมู่ 9 (เปิดดู 176)

ภาพกิจกรรม