เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลจันจว้าร่วมกับอำเภอแม่จัน ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนายวรายุทธ ค่อมบุญ นายอำเภอแม่จัน ประธานพิธี ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยจิตอาสาพระราชทาน /หัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่จัน พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้างเทศบาลตำบลจันจว้า/และประชาชนในพื้นที่กว่า 150 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดและร่วมกันสานเสวียนไม้ไผ่เพื่อสร้างปุ๋ยบำรุงต้นไม้และช่วยลดการเผาแก้ปัญหามลพิษในอากาศ (เปิดดู 104)

ภาพกิจกรรม