เทศบาลตำบลจันจว้า

นายทนงศักดิ์ ทองแสน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลจันจว้าร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ/มูลนิธิร้อยใจรักษ์ ลงพื้นที่หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำฝายกล้วยคำ โดยว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี ปลัดเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ร่วมลงพื้นที่และหารือในครั้งนี้ ณ ฝายกล้วยคำ ตำบลศรีค้ำ (เปิดดู 235)

ภาพกิจกรรม