เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

ประชุมสภาเทศบาลตำบลจันจว้าสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 และ พิธีรับพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2558-2560 (เปิดดู 210)

ภาพกิจกรรม