เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลจันจว้าดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลประจำปี พ.ศ.2563 กิจกรรมประกอบไปด้วย การอ่านสารเนื่องในวันเทศบาล พิธีมอบเกียรติบัติพนักงานดีเด่น และ การบำเพ็ญประโยชน์โดยการช่วยกันทำความสะอาดสำนักงาน (ฺbig cleaning day) (เปิดดู 544)

ภาพกิจกรรม