เทศบาลตำบลจันจว้า

นายบรรจง ยางยืน

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้าพิมพ์ ย้อนกลับ

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลจันจว้า (เปิดดู 499)

ภาพกิจกรรม